top of page

โรงงานผลิตอาหารเสริมชะลอวัย

จากการประมาณการ ในปี 2030 โลกจะมีประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปี ถึง 1000 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรทุก 8 คน จะเป็นประชากรที่สูงวัย 1 คน และในปี 2050 จะมีผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีถึง 2100 ล้านคน (Aging in the United States. Population Reference Bureau, 2021)  จะเห็นว่าจำนวนประชากรผู้สูงวัยมีสัดส่วนสูงขึ้น ซึ่งจะสวนทางกับจำนวนประชากรที่อายุน้อยกลับลดน้อยลง

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

แนวโน้มอาหารเสริมชะลอวัยในอนาคต

ด้วยจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายปี ทำให้เกิดกระแสการดูและสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อ ดร.เดวิด ซินแคลร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านชะลอวัย ได้กล่าวไว้ว่า "ความแก่ชราเป็นโรคอย่างหนึ่ง ที่สามารถรักษาให้ชะลอช้าลงได้" ทำให้การดูแลสุขภาพยิ่งทวีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก และหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยเสริมเติมความบกพร่องของสารสำคัญที่ลดน้อยลงตามวัยที่มากขึ้น นั่นคือ อาหารเสริมชะลอวัย (Longevity Supplement)

ผมในฐานะแพทย์ที่สนใจด้านชะลอวัยมานานกว่า 8 ปี ได้ติดตามงานวิจัยและบทความสำคัญอย่างสม่ำเสมอจากทั่วโลก จึงได้พัฒนาฐานข้อมูลสำคัญด้านชะลอวัย การย้อนวัย และการทำงานของยีน DNA แบบพื้นฐาน เพื่อไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและนำไปต่อยอดทางธุรกิจต่อไป

ฐานข้อมูลและงานวิจัยสำคัญด้านชะลอวัย: https://www.baramilab.com/article

พร้อมกันนี้ ทางบริษัทยังได้เปิดห้องแลบวิจัยและทดลอง พร้อมไลน์การผลิตอาหารเสริมชะลอวัยโดยเฉพาะ พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ในการออกฤทธิ์ระหว่างสารชะลอวัยสำคัญ ที่จะเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อผู้สูงวัย และผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยแก่ชรา อย่างมีคุณภาพที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ทางบารามี แลบ จึงมีความมั่นใจว่า โรงงานผลิตอาหารเสริมชะลอวัยของเรา จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อาหารเสริมชะลอวัย จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลุ่มใหม่ ที่มีมุ่งเน้นไปยังกลุ่มคนที่สูงวัย คนที่รักการดูแลสุขภาพ เพื่อช่วย

 • มีอายุที่ยืนยาว (Longevity)

 • เพิ่มอายุขัย (Lifespan)

 • ต่อต้านความแก่ชรา (Anti-Aging)

 • มีสุขภาพอายุที่ดี (Healthspan)

 • ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

 • ช่วยฟื้นฟูสมอง

 • ช่วยฟื้นฟูหลังการบำบัดด้วยรังสีและเคมีบำบัด

 • ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

 • ปราศจากโรคที่สัมพันธ์กับอายุ (Age - related Disease)

จะเห็นว่า อาหารเสริมชะลอวัยมีความหลากหลายและที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เจ็บป่วย  การขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จะส่งผลด้านลบต่อร่างกายของคนไข้ และสูญเสียเงินทองจำนวนมาก

อย่างลืมว่า กระแสของ Aging Society และ Biotechnology จัดได้ว่าเป็น Megatrend ที่จะคงอยู่อีกยาวนานหลาย 10 ปี ดังนั้น วิสัยทัศน์และแผนธุรกิจในระยะยาวของผู้ประกอบการณ์ จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

ติดต่อ

สนใจผลิตอาหารเสริมชะลอวัย ติอต่อได้ที่

Line ID: baramilab

bottom of page